Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 57, No 1 (2011) Nemuno stacionariems hidrometriniams tyrimams 200 metų Abstract   PDF
Jonas JABLONSKIS, Mykolas LASINSKAS
 
Vol 61, No 3-4 (2015) Neries hidroenergija Abstract   PDF
Jonas Jablonskis, Diana Meilutytė-Lukauskienė
 
Vol 57, No 1 (2011) Nurodymai straipsnių autoriams Abstract   PDF
 
Vol 57, No 2 (2011) Nurodymai straipsnių autoriams Abstract   PDF
 
Vol 57, No 3 (2011) Nurodymai straipsnių autoriams Abstract   PDF
 
Vol 57, No 4 (2011) Nurodymai straipsnių autoriams Abstract   PDF
 
Vol 58, No 4 (2012) Pasvirusio plokščio paviršiaus aušinimas dvifazių putų srautu Abstract   PDF
Martynas Gylys
 
Vol 62, No 3 (2016) Pažanga įgyvendinant radioaktyviųjų atliekų atliekynus Lietuvoje ir jų saugos vertinimas Abstract   PDF
Povilas Poškas, Dalia Grigaliūnienė, Darius Justinavičius, Raimondas Kilda, Asta Narkūnienė
 
Vol 63, No 1 (2017) Peculiarities of current sensors used in contemporary electric energy metering devices Abstract   PDF
Vitalii Volokhin, Illia Diahovchenko
 
Vol 62, No 3 (2016) Plazminių procesų tyrimas ir technologijų kūrimas Lietuvos energetikos institute Abstract   PDF
Vitas Valinčius, Pranas Valatkevičius, Romualdas Kėželis
 
Vol 58, No 1 (2012) Plokščių paviršių aušinimas dvifazių putų srautu Abstract   PDF
Jonas GYLYS, Tadas ŽDANKUS, Martynas GYLYS, Rolandas JONYNAS
 
Vol 63, No 4 (2017) Power quality issues in smart grids with photovoltaic power stations Abstract   PDF
Serhii Yu. Shevchenko, Vitalii V. Volokhin, Illia M. Diahovchenko
 
Vol 60, No 3 (2014) Power–frequency balance with superconducting magnetic energy storage using optimized intelligent controller Abstract   PDF
Y. K. Bhateshvar, H. D. Mathur
 
Vol 58, No 4 (2012) Pramonės sektoriaus vystymosi bei kuro ir energijos vartojimo Lietuvos pramonėje 2007–2011 m. analizė Abstract   PDF
Vygandas Gaigalis, Romualdas Škėma
 
Vol 61, No 2 (2015) Present spatial changes of time and duration of spring flooding in the Prypiat River catchment (Ukrainian part) Abstract   PDF
Evgenia Vasylenko
 
Vol 63, No 1 (2017) Prof. habil. dr. Stasio Šinkūno 70 gyvenimo, pedagoginio darbo ir mokslo veiklos metų Details   PDF
 
Vol 63, No 3 (2017) Prof. Kaziui Almenui atminti Details   PDF
 
Vol 60, No 1 (2014) Programme elements of Swedish nuclear waste management – implementing with what results? Abstract   PDF
Ulf Roßegger
 
Vol 60, No 4 (2014) Promotion of biogas production in Latvia Abstract   PDF
Sandija Zēverte-Rivža
 
Vol 61, No 1 (2015) Proporcingumo daugiklių metodas radioaktyviosioms atliekoms charakterizuoti Abstract   PDF
Aurimas Tonkūnas, Raimondas Pabarčius
 
Vol 60, No 4 (2014) QUENCH-3 eksperimento modeliavimas ASTEC programų paketu Abstract   PDF
Antanas Šutas, Algirdas Kaliatka, Virginijus Vileiniškis
 
Vol 61, No 1 (2015) Radionuklidų aktyvumo vieneto – Bq – valstybinis etalonas Details   PDF
Arūnas Gudelis
 
Vol 57, No 2 (2011) RBMK-1500 reaktoriaus neutroninės-fizikinės charakteristikos vykdant aktyviosios zonos modifikacijas 2004–2009 m. Abstract   PDF
Andrius SLAVICKAS, Raimondas PABARČIUS, Aurimas TONKŪNAS
 
Vol 61, No 1 (2015) Reliability cost/worth assessment of distribution network formed by underground cables and overhead lines. Case study of Latvia Abstract   PDF
Aleksandrs Ļvovs, Ilze Priedite
 
Vol 63, No 3 (2017) Rheological study on CO2 hydrate slurries for secondary refrigeration Abstract   PDF
Yasmine Salehy, Pascal Clain, Amokrane Boufares, Véronique Osswald, Anthony Delahaye, Laurence Fournaison
 
Vol 60, No 2 (2014) Risk factors for stakeholders in renewable energy investments Abstract   PDF
Vidmantas Jankauskas, Paulius Rudzkis, Adomas Kanopka
 
Vol 58, No 3 (2012) Saulės energijos paklausos didinimo prielaidos Abstract   PDF
Audronė Klevienė, Eugenijus Perednis
 
Vol 60, No 1 (2014) Saulės energijos transformavimo į mechaninę energiją augalo lapo žioteliniame variklyje principas Abstract   PDF
Povilas Algimantas Sirvydas, Vidmantas Kučinskas, Paulius Kerpauskas, Tomas Ūksas
 
Vol 61, No 1 (2015) Sėkmingo verslo ir mokslo bendradarbiavimo rezultatas – mažesnė oro tarša azoto oksidais Abstract   PDF
Nerijus Striūgas
 
Vol 62, No 1-2 (2016) Selection of substrate material for hybrid microwave integrated circuits (HMICs) Abstract   PDF
Navneet Gupta, Abhinav Mishra
 
Vol 62, No 1-2 (2016) Short-term wind speed forecasting using ARIMA model Abstract   PDF
Ernesta Grigonytė, Eglė Butkevičiūtė
 
Vol 58, No 1 (2012) Šiluminių elektrinių generatorinių agregatų režimų modeliavimas Abstract   PDF
Ramūnas PONELIS, Vaclovas AŽUBALIS
 
Vol 57, No 1 (2011) Šilumos akumuliacinės talpos parinkimo ekonominis vertinimas, esant skirtingai mažos galios kogeneracinės jėgainės veikimo strategijai Abstract   PDF
Giedrė STRECKIENĖ, Vytautas MARTINAITIS, Giedrius ŠIUPŠINSKAS
 
Vol 59, No 1 (2013) Šilumos sąnaudų gyvenamųjų namų šildymui palyginimo ir poreikių prognozavimo pagal šildymo dienolaipsnius taikomumo ribos Abstract   PDF
Egidijus Juodis
 
Vol 59, No 3 (2013) Simulation of iron rods combustion in oxygen with the drop detachment Abstract   PDF
S. I. Shabunja, V. V. Martynenko, V. I. Ignatenko
 
Vol 58, No 4 (2012) Single family house: Heat Pump or Gas Boiler? Abstract   PDF
Tautvydas Antanas Aleksandravičius, Feliksas Zinevičius
 
Vol 59, No 2 (2013) Skaitinis tekėjimo greičio ir sienelės temperatūros kitimo modeliavimas horizontaliame plokščiame kanale esant termogravitacijos jėgų poveikiui Abstract   PDF
Robertas Poškas, Andrius Gediminskas, Renoldas Zujus
 
Vol 62, No 3 (2016) Skysčio ir dujų srautų dinamikos kanaluose tyrimai tūrio, debito ir greičio matavimų tikslumui didinti Abstract   PDF
Antanas Pedišius, Jurij Tonkonogij, Nerijus Pedišius, Gediminas Zygmantas, Arūnas Stankevičius, Andrius Tonkonogovas, Agnė Bertašienė, Eugenijus Maslauskas, Paulius Vilkinis
 
Vol 58, No 4 (2012) Smulkiojo verslo plėtros „žaliosios“ energetikos sektoriuje galimybių vertinimas Abstract   PDF
Aušra Pažėraitė, Mindaugas Krakauskas
 
Vol 57, No 4 (2011) Spinduliavimo įtaka vandens lašelių energinei būsenai ir garavimui Abstract   PDF
Gintautas MILIAUSKAS, Kristina NORVAIŠIENĖ
 
Vol 58, No 1 (2012) Sprendimų priėmimas energetikos sektoriuje Abstract   PDF
Dalia ŠTREIMIKIENĖ, Indrė ŠIKŠNELYTĖ
 
Vol 58, No 3 (2012) Statistically-based analysis of the electricity market price drivers Abstract   PDF
Mario Turcik, Irina Oleinikova, Michal Kolcun
 
Vol 63, No 2 (2017) Study of approaches to incipient fault detection in power transformer by using dissolved gas analysis Abstract   PDF
Ruta Liepniece, Sandra Vitolina, Janis Marks
 
Vol 62, No 3 (2016) Tarpfazinės sąveikos ir kondensacijos tyrimai Abstract   PDF
Marijus Šeporaitis, Mindaugas Valinčius, Stasys Gasiūnas, Darius Laurinavičius, Raimondas Pabarčius, Algirdas Kaliatka, Kazys Almenas
 
Vol 62, No 3 (2016) Temperatūros įtaka aliuminio ir vandens reakcijų kinetikai išgaunant vandenilį, skirtą mažos galios prietaisams Abstract   PDF
Marius Urbonavičius, Simona Tučkutė, Šarūnas Varnagiris, Martynas Lelis, Darius Milčius
 
Vol 57, No 3 (2011) Termo-hidro-mechaninių procesų panaudoto branduolinio kuro giluminiame kapinyne modeliavimas Abstract   PDF
Darius JUSTINAVIČIUS, Povilas POŠKAS
 
Vol 63, No 2 (2017) The combined heat and mass transit processes of water droplets in biofuel technologies Abstract   PDF
Virginijus Ramanauskas, Monika Maziukienė, Gintautas Miliauskas
 
Vol 57, No 1 (2011) The downshift of the electrical percolation threshold in polyisoprene-nanostructured carbon composites Abstract   PDF
Juris ZAVICKIS, Artis LINARTS, Maris KNITE
 
Vol 63, No 1 (2017) The influence of nonsinusoidal supply voltage on the amount of power consumption and electricity meter readings Abstract   PDF
Vitalii Volokhin, Illia Diahovchenko, Viktoriia Kurochkina, Martin Kanálik
 
Vol 61, No 2 (2015) The intra-annual streamflow distribution of Ukrainian rivers in different phases of long-term cyclical fluctuations Abstract   PDF
Liudmyla Gorbachova
 
Vol 63, No 4 (2017) The method of rational dispatching a sequence of heterogeneous repair works Abstract   PDF
Andrey Kostogryzov, Oleg Atakishchev, Andrey Nistratov, George Nistratov, Sergey Klimov, Leonid Grigoriev
 
Vol 59, No 4 (2013) Thermal engineering challenges for the 21st century Abstract   PDF
Raymond Viskanta
 
Vol 63, No 3 (2017) Thermal neutron detection using thin PEN film doped with high cross section materials Abstract   PDF
Jevgenij Garankin, Artūras Plukis, Elena Lagzdina
 
Vol 58, No 2 (2012) Tikimybinis energetinio saugumo vertinimas. Kauno šilumos tiekimo rinkos analizė Abstract   PDF
Juozas Augutis, Vaida Matuzienė
 
Vol 57, No 1 (2011) Titulinis * Redkolegija Abstract   PDF
 
Vol 57, No 2 (2011) Titulinis * Redkolegija Abstract   PDF
 
Vol 57, No 3 (2011) Titulinis * Redkolegija Abstract   PDF
 
Vol 57, No 4 (2011) Titulinis * Redkolegija Abstract   PDF
 
Vol 58, No 1 (2012) Trade of electricity produced using renewable energy sources with the third countries Abstract   PDF
Alla LJUNGMAN, Vidmantas JANKAUSKAS
 
Vol 57, No 3 (2011) Turbininių dujų skaitiklių atsakas ir dinaminė paklaida esant srauto pulsacijoms pagal sudėtingus dėsnius Abstract   PDF
Jurij TONKONOGIJ, Stasys ŠINKŪNAS, Аndrius TONKONOGOVAS, Arūnas STANKEVIČIUS
 
121 - 180 of 199 Items << < 1 2 3 4 > >>