Dujų klampos įtakos turbininiams debito matuokliams tyrimas

Eugenijus Maslauskas, Antanas Pedišius, Jurij Tonkonogij

Abstract


Atliktas dujų klampos pokyčių kintant jų slėgiui poveikio turbininiams debito matuokliams tyrimo rezultatų apibendrinimas, palygintos turbininių matuoklių matavimo paklaidos aukšto (p > 0,6 MPa) ir žemo (atmosferos) slėgio kalibravimo įrenginiuose. Parodyta, kad pagal turbininių matuoklių paklaidų kitimo pobūdį esant atmosferos slėgiui galima numatyti paklaidų pokyčių dėsningumus, padidėjus slėgiui. Nustatyta, kad esant atmosferos slėgiui ir ReD  ≤ 2 · 105 tirtų matuoklių paklaidų sklaida ribose (+3–1,5) %, padidinus slėgį sumažėja iki ± (0,3–0,5) %. Esant ReD > 106 paklaidos priartėja prie tam tikros asimptotinės vertės. Tyrimo išvados gali būti panaudotos įvertinant dujų turbininių matuoklių kalibravimo aukšto slėgio įrenginiuose tikslingumą.

Keywords


turbininiai dujų debito matuokliai; matavimo paklaidos; klampa; slėgis

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.6001/energetika.v59i1.2619

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0235-7208 (Print)
ISSN 1822-8836 (Online)