Augalų energinės apykaitos balansas ir jo vertinimas

Povilas Algimantas Sirvydas, Vidmantas Kučinskas

Abstract


Augalų energinės apykaitos procesai tiesiogiai susieti su pasaulinio masto problemomis (maisto ir bioenergijos), kurias galima apibūdinti kaip Saulės energijos akumuliaciją ir jos koncentraciją biologine forma. Augalo energijų balanso nagrinėjimas ir vertinimas išryškina veiksnius, turinčius įtakos augalo energinės apykaitos vyksmui. Pagrindiniu augalo energinės apykaitos rodikliu yra transpiracijos skaičius Sk, kuris išreiškiamas energijos, sunaudotos transpiracijai ir konvekciniams šilumos mainams su aplinka, santykiu. Staigiausi transpiracijos ir šilumos mainų su aplinka pokyčiai stebimi prie mažų transpiracijos skaičiaus Sk (1–3) reikšmių. Augalų atiduota aplinkai šiluminė energija, vandens garo ir aplinkos temperatūros pavidalo šiluma dalyvauja sudarant lokalų mikroklimatą.

Keywords


augalo energijų balansas; biomasės energetika; transpiracijos energetika; augalo energinė apykaita

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.6001/energetika.v59i1.2618

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0235-7208 (Print)
ISSN 1822-8836 (Online)