Lietuvos mokslų akademijos Leidybos 
skyrius rengia ir leidžia dešimt periodinių 
mokslo žurnalų. Žurnalai išeina keturis 
kartus per metus spausdintine ir elektronine 
forma. Juose publikuojami originalūs moksliniai 
straipsniai svarbiausiais medicinos, biologijos, 
chemijos, fizikos, ekologijos, energetikos, 
filosofijos ir sociologijos, geografijos ir geologijos, 
lituanistikos, istorijos, menotyros, žemės ūkio 
mokslų ir kitais klausimais.

>>>